پروژه مهندسی معکوس Viberian سفارشی شده پیامرسان Viber

تیم فنی مجرب ایران کرک در سال 1394 طی فرایند 7 ماهه موفق به مهندسی معکوس کامل الگوریتم ها و پروتکل ها و قابلیت های پیامرسان محبوب Viber شد.   حاصل این فرایند، تولید نرم افزار پیامرسان سفارشی شده Viberian با قابلیت های زیر میباشد: ثبت حساب در حالت Primary (mobile) و Secondary (desktop) انتخاب درخواست کد متن و صوتی …

بیشتر بخوانید ...