نرم افزار جمع آوری اطلاعات تماس تلفن WinTarrif v2.9.12

نرم افزار WinTarrif v2.9.12 برنامه ای برای جمع آوری و پردازش اطلاعات تماس های تلفنی است. این نرم افزار اطلاعاتی را از PBX Office در مورد تاریخ/زمان تماس تلفنی، مدت زمان، شماره شماره گیری شده و غیره دریافت می کند. WinTariff داده ها را در هارد دیسک رایانه ذخیره می کند و بعداً در طول پردازش از آن استفاده می …

بیشتر بخوانید ...