پروژه مهندسی معکوس نرم افزار آموزشی Rosetta Stone

تیم فنی مجرب ایران کرک در سال 1392 به سفارش یکی از شرکت های انتشاراتی داخلی با روش مهندسی معکوس و طی فرایندی 2.5 ماهه موفق به استخراج الگوریتم ها و قابلیت های نرم افزار آموزشی Rosetta Stone و تولید ابزارهایی برای ویرایش محتوای این محصول شد.   توضیحات: نرم افزار آموزش زبان Rosetta Stone رزتا استون بدون شک یکی …

بیشتر بخوانید ...