پروژه مهندسی معکوس نرم افزار آموزشی Rosetta Stone

تیم فنی مجرب ایران کرک در سال 1392 به سفارش یکی از شرکت های انتشاراتی داخلی با روش مهندسی معکوس و طی فرایندی 2.5 ماهه موفق به استخراج الگوریتم ها و قابلیت های نرم افزار آموزشی Rosetta Stone و تولید ابزارهایی برای ویرایش محتوای این محصول شد.   توضیحات: نرم افزار آموزش زبان Rosetta Stone رزتا استون بدون شک یکی …

بیشتر بخوانید ...

پروژه مهندسی معکوس Viberian سفارشی شده پیامرسان Viber

تیم فنی مجرب ایران کرک در سال 1394 طی فرایند 7 ماهه موفق به مهندسی معکوس کامل الگوریتم ها و پروتکل ها و قابلیت های پیامرسان محبوب Viber شد.   حاصل این فرایند، تولید نرم افزار پیامرسان سفارشی شده Viberian با قابلیت های زیر میباشد: ثبت حساب در حالت Primary (mobile) و Secondary (desktop) انتخاب درخواست کد متن و صوتی …

بیشتر بخوانید ...