نرم افزار پروگرامر MazView v1.8

از نرم افزار MazView برای سازماندهی، مشاهده و انتقال پروگرام Mazak Mazatrol NC استفاده میشود. MazView به طور ویژه برای انتقال و ذخیره پروگرام Mazatrol در رایانه شخصی سازگار شده است. این نرم افزار با تمام مدل‌های موجود کنترل‌های گفتگوی Mazak با استفاده از پورت سریال استاندارد RS-232C و یا با استفاده از USB به سریال آداپتور رایانه شما ارتباط …

بیشتر بخوانید ...